Algemene verkoopvoorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN:
Sluiting van het contract:
• Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de verblijfsdatum zijn gemaakt:
De reservering wordt van kracht wanneer de klant de eigenaar een aanbetaling heeft gestuurd van 30% van het totale bedrag van de prijs van het verblijf dat zal worden geïnd en een kopie van het contract ondertekend vóór de op de voorkant vermelde datum. Een tweede exemplaar dient door de klant te worden bewaard.
Het saldo moet 30 dagen voor uw geplande aankomstdatum worden betaald. Bij het uitblijven van betaling van het saldo binnen deze termijn, wordt uw huur automatisch geannuleerd volgens de annuleringsvoorwaarden en zonder aanmaning onzerzijds.
• Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor de verblijfsdatum zijn gemaakt:
De reservering wordt pas van kracht na ontvangst van een kopie van het ondertekende huurcontract vergezeld van het volledige bedrag van de huur.

Het tussen de partijen bij deze wet gesloten contract kan in geen geval, zelfs niet gedeeltelijk, ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, behalve met schriftelijke toestemming van de eigenaar.
Elke overtreding van deze laatste alinea kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het verblijf door toedoen van de klant, waarbij de prijs van het verblijf definitief door de eigenaar is verworven.
Annulering door de klant voor aankomst op het terrein:
Wat de situatie ook is, het bedrag van de borg blijft bij de eigenaar.
• Voor elke annulering minder dan 30 dagen voor aankomst behoudt de eigenaar zich het recht voor om elke beslissing te nemen op basis van de reden van annulering met betrekking tot het saldo.
• Voor elke annulering meer dan 30 dagen voor aankomst op het terrein: het saldo blijft bij de eigenaar die over zijn accommodatie kan beschikken.
• Indien de klant niet binnen 24 uur na de op het contract vermelde aankomstdatum verschijnt, vervalt dit contract en blijft de prijs van het verblijf bij de eigenaar die over zijn accommodatie kan beschikken.
• Indien het verblijf wordt ingekort, blijft de prijs van het verblijf bij de eigenaar. Er vindt geen restitutie plaats.
Annulering door de eigenaar: behalve in geval van overmacht betaalt de eigenaar de klant alle betaalde bedragen. Deze annulering kan echter geen aanleiding geven tot betaling van een schadevergoeding.
Aankomst: De klant moet aankomen op de aangegeven dag en tijd vermeld in dit contract. In geval van late of vertraagde aankomst dient de klant de eigenaar hiervan op de hoogte te stellen.
Inventaris: Bij aankomst en vertrek uit de gemeubileerde woonruimte wordt gezamenlijk een inventaris opgemaakt en ondertekend door opdrachtgever en eigenaar. Deze inventaris is de enige referentie in geval van een geschil over de inventaris. Alleen de rechtbank van Auch is bevoegd in geval van een geschil.
Waarborgsom of borg:Bij aankomst van de klant wordt door de eigenaar een borg gevraagd, waarvan het bedrag op de voorkant van dit contract staat vermeld, evenals een borg van € 50 (alleen contant) voor de schoonmaak. Deze bedragen worden aan het einde van het verblijf gerestitueerd na aftrek van de kosten voor het herstel van het pand als er schade is vastgesteld (borg) en als de huur in de best mogelijke staat wordt geretourneerd, d.w.z. zo schoon als bij aankomst. (schoonmaakkosten). Indien de huurder in de accommodatie heeft gerookt, worden de schoonmaakkosten niet gerestitueerd. Het inhouden van de borgsom sluit een aanvullende schadevergoeding niet uit in het geval dat de kosten van herstel hoger zijn dan het bedrag van de borgsom.
Gebruik van de lokalen: De klant moet het rustige karakter van de gîte waarborgen en er gebruik van maken in overeenstemming met de bestemming van de lokalen. Het huisje is rookvrij.
Het schoonmaken van de gîte is de verantwoordelijkheid van de huurder tijdens de huurperiode en voor vertrek.De accommodatie moet in perfecte staat worden achtergelaten.
Elke huurder is verantwoordelijk voor de overlast en overlast veroorzaakt door de mensen die bij hem verblijven of hem bezoeken.
Dieren: Huisdieren zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar. Het bedrag van de borgsom wordt per dier verdubbeld.
Meld altijd bij boeking, of bij gebreke daarvan voor uw aankomst, de aanwezigheid van een dier dat u vergezelt.
Capaciteit: Het contract wordt opgesteld voor een bepaalde maximale capaciteit van personen. Als het aantal vakantiegangers de capaciteit overschrijdt, kan de eigenaar extra klanten weigeren. Elke wijziging of beëindiging van het contract zal worden overwogen op initiatief van de klant.
In het geval dat de maximale capaciteit niet wordt overschreden, dient u de eigenaar toch op de hoogte te stellen van de ontvangst van extra personen in zijn accommodatie.
Verzekering: De klant is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade.Hij moet voor deze verschillende risico's verzekerd zijn door middel van een aantekening van het type resort op zijn verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid.
Betaling van kosten: Aan het einde van het verblijf moet de klant de eigenaar de kosten betalen die niet zijn inbegrepen in de prijs van het verblijf (elektriciteit boven 60 kW/week), evenals de toeristenbelasting (€ 1,00/persoon/nacht).
Duur van het verblijf: De klant die dit contract voor bepaalde tijd ondertekent, kan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in het pand te blijven.

AANBEVELINGEN VOOR VEILIGER ZWEMBAD ZWEMMEN ZONDER TOEZICHT

Een veiligheidsvoorziening vervangt op geen enkele manier de waakzaamheid van verantwoordelijke volwassenen, die constant en actief toezicht moeten uitoefenen. Ze moeten het veiligheidsadvies lezen en kennen dat specifiek is voor elk veiligheidsapparaat.Deze beschermen jonge kinderen alleen in vergrendelde stand (voor slagbomen, afdekkingen en afdakjes) of in normale bedrijfstoestand (voor alarmen).

Laat een kind nooit alleen een zwembad betreden, laat hem daar niet alleen of wend zijn ogen niet van hem af, zelfs niet voor enkele ogenblikken: in stilte kan uw kind in minder dan 3 minuten verdrinken in 20 cm water.

Bij het zwemmen wordt sterk aangeraden om jonge kinderen uit te rusten met drijfmiddelen (geschikte boei, zwembanden, enz.).

BEVEILIGING

▪ Gebruik de beschikbare veiligheidsvoorzieningen op de juiste manier

▪ Zorg in de directe omgeving voor een telefoon met de lijst met alarmnummers, een paal en/of een

boei

▪ Vermijd elektrische installaties in de buurt

▪ Blijf waakzaam met betrekking tot de bevestiging van de roosters die de waterrecyclagepunten afdekken

▪ Laat geen speelgoed of voorwerpen op het oppervlak liggen die kinderen kunnen aantrekken

▪ Wacht een redelijke tijd (ongeveer 2 uur) na een maaltijd voordat u gaat zwemmen

▪ Ren of stotter niet aan de rand van het zwembad. Pas op voor vallen!

▪ Duiken is verboden

▪ Laat niet te veel mensen tegelijk baden (risico op aanrijdingen, moeilijk toezicht)

HYGIËNE

▪ Gebruik het voetenbad en neem een douche met zeep voordat u het zwembad betreedt: deodorants, zonnebrandmiddelen, transpiratie genereren "organisch gecombineerd chloor", dat ontsteking van de slijmvliezen, conjunctivitis, keelirritatie veroorzaakt

▪ Pas op voor huidlaesies die besmettelijk kunnen zijn

▪ Geen dieren bij of in het zwembad

▪ Geen eten of drinken in het zwembad

BIJ EEN ONGEVAL

Haal de persoon onmiddellijk uit het water

Pas bij bewustzijnsverlies onmiddellijk de eerste hulp toe (mond op mond, eventueel hartmassage).

Bel de dichtstbijzijnde hulpdiensten. Bij verdrinking is de snelheid van redding doorslaggevend.

SAMU: 15 – BRANDBESTRIJDERS: 18
Dichtstbijzijnde ziekenhuis: AUCH 05 62 61 32 32